BANME HOUSE COFFEE

BANME HOUSE COFFEE

BANME HOUSE COFFEE

BANME HOUSE COFFEE

BANME HOUSE COFFEE
BANME HOUSE COFFEE
CÀ PHÊ SPECIALTY

ARABICA NÚI MIN NATURAL

Gia vị

Thảo quả

Trà

270.000 đ

2.134 người xác nhận chuẩn gu.

ARABICA BLEND

Trái Cây

Cam Bergamot

Thảo Mộc

340.000 đ

7.980 người xác nhận chuẩn gu.

ARABICA NÚI MIN YẾM KHÍ

Chuối Chín

Mít Chín

Cam Bergamot

350.000 đ

3.678 người xác nhận chuẩn gu.

KENYA

Cam Quýt

Mâm Xôi

Thuốc Lá

275.000 đ

178 người xác nhận chuẩn gu.

ETHIOPIA LIMU

Mâm Xôi Khô

Kim Ngân Hoa

Vanilla

295.000 đ

197 người xác nhận chuẩn gu.

Tên người mua

Tên sản phẩm mua

Mua bao lâu