BANME HOUSE COFFEE

BANME HOUSE COFFEE

BANME HOUSE COFFEE

BANME HOUSE COFFEE

BANME HOUSE COFFEE
BANME HOUSE COFFEE
CÀ PHÊ PHA MÁY

ESPRESSO BALANCE

Chua thanh

Ngọt hậu

Trái cây chín

240.000 đ

5.469 người xác nhận chuẩn gu.

ESPRESSO PREMIUM

Đắng vừa

Hậu ngọt

Thơm tinh tế

250.000 đ

3.789 người xác nhận chuẩn gu.

ARABICA CẦU ĐẤT

Trái cây chín

Ngọt ngào

Thơm nồng

250.000 đ

3.201 người xác nhận chuẩn gu.

ARABICA NÚI MIN

Hoa thơm

Trái cây chín

Gia vị

270.000 đ

599 người xác nhận chuẩn gu.

ROBUSTA HONEY

Trái cây chín

Caramel

Chocolate

250.000 đ 199.000 đ

125 người xác nhận chuẩn gu.

ROBUSTA FULL WASHED

Đắng vừa

Chocolate

Caramel

210.000 đ 199.000 đ

156 người xác nhận chuẩn gu.

Tên người mua

Tên sản phẩm mua

Mua bao lâu